Kontrakty CFD na instrumenty skarbowe z GO Markets

Globalny dostęp

Zyskaj ekspozycję na główne obligacje rządowe na całym świecie z GO Markets

Oczekiwania dotyczące stóp procentowych w inwestycjach

Spekuluj na stopach procentowych lub zabezpieczaj się przed ryzykiem stóp procentowych i inflacją za pomocą obligacji

Elastyczna dźwignia

Możesz inwestować z dźwignią do 5:1

Handel przez całą dobę, 5 dni w tygodniu

GO Markets zapewnia spersonalizowaną, wielojęzyczną obsługę klienta 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, aby pomóc Ci we wszystkich Twoich potrzebach handlowych.

Dywersyfikacja portfela

Obligacje mogą być wykorzystywane do dywersyfikacji portfela, ponieważ zazwyczaj wiążą się z mniejszym ryzykiem niż akcje i są ogólnie mniej podatne na ryzyko makroekonomiczne, takie jak pogorszenie koniunktury gospodarczej i wydarzenia geopolityczne.

Dostęp do EA i inteligentnych narzędzi

Korzystaj z zaawansowanych narzędzi i robotów Expert Advisors (EA) do analizowania rynków i sygnałów handlowych oraz realizacji elastycznych wielkości kontraktów

Czym są obligacje?


Obligacje to instrumenty finansowe emitowane przez rządy i spółki w celu pozyskiwania środków pieniężnych poprzez zaciąganie pożyczek od inwestorów. Inwestorzy pożyczają pieniądze emitentowi poprzez zakup obligacji. Przez cały okres spłaty pożyczki otrzymują oni okresowe spłaty odsetek, zwykle dwa razy w roku, a w momencie zapadalności inwestor otrzymuje wartość nominalną pożyczki. Obligacje można kupować i sprzedawać na rynkach wtórnych, dlatego GO Markets umożliwia inwestowanie w te produkty. Cena obligacji będzie się zmieniać i będzie miała odwrotną zależność ze stopami procentowymi. Wzrost stóp procentowych powoduje spadek wartości istniejących obligacji, ponieważ nowo wyemitowane obligacje są oferowane z wyższym oprocentowaniem. Tak samo jest w drugą stronę, gdy stopy procentowe spadają, wartość istniejących obligacji wzrasta, ponieważ nowe obligacje będą miały mniej atrakcyjne płatności z tytułu odsetek. Obligacje emitowane przez stabilne rządy oraz obligacje o krótkim terminie zapadalności mają zwykle niższe oprocentowanie, ponieważ istnieje duża szansa na ich terminową spłatę.

Zakres kontraktów CFD na instrumenty skarbowe

Kontrakty CFD na instrumenty skarbowe

Kontrakty CFD na instrumenty skarbowe

SymbolOpis
UST10Y-FUS T-Note 10YR Futures
UST5Y-FUS T- Note 5YR Futures
EURBND-FEURO BUND Futures
JGB-FJapanese Government Bond (JGB) Futures
UKGB-FUK Gilt Futures

Zacznij handlować z GO Markets

1. Potwierdź swoją tożsamość

W ciągu kilku minut zweryfikujemy Twoją tożsamość i utworzymy rachunek.

2. Rachunek środków

Wpłać za pomocą karty debetowej lub przelewu bankowego, aby zacząć handlować.

3. Wykonaj transakcję

Zajmij pozycję w wybranym przez siebie instrumencie.