Dokumenty prawne

Dokumenty prawne

GO Markets Ltd dostarcza klientom dokumentację prawną do wglądu przed inwestowaniem w Forex, kontrakty CFD lub jakiekolwiek inne dostępne produkty finansowe.

Prosimy o zapoznanie się z całą dokumentacją prawną przed otwarciem rzeczywistego rachunku handlowego w GO Markets Ltd.

Regulamin – dotyczy wszystkich klientów GO Markets Ltd. Regulamin zawiera ważne informacje na temat naszych relacji z Tobą.

Przewodnik po polityce prywatności – Nasza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przechowujemy, ujawniamy i rozpowszechniamy Twoje dane osobowe.

Ujawnianie ryzyka – zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Kategoryzacja klientów – W jaki sposób klienci detaliczni GO Markets Ltd są klasyfikowani zgodnie z dyrektywą w sprawie rynków zbytu z 2017 r.

Polityka realizacji zleceń – polityka realizacji zleceń GO Markets Ltd.

Zasady rozpatrywania skarg – Jeżeli na jakimkolwiek etapie zechcesz złożyć skargę do GO Markets Ltd, prosimy o zapoznanie się z naszymi Zasadami rozpatrywania skarg.

Polityka dotycząca konfliktów interesów – Polityka dotycząca konfliktów interesów ma na celu zapewnienie, że klienci GO Markets Ltd są traktowani sprawiedliwie i na najwyższym poziomie uczciwości oraz że ich interesy są chronione przez cały czas.

Powiadomienie dot. Investor Compensation Fund – Informacje dla klientów GO Markets Ltd w odniesieniu do funduszu odszkodowań dla klientów cypryjskich firm inwestycyjnych (CIF).

Dokument zawierający kluczowe informacje CFD na pary walutowe – Ten dokument zawiera kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego (Forex).

Dokument zawierający kluczowe informacje CFD na surowce – Ten dokument zawiera kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego (Surowce).

Dokument zawierający kluczowe informacje CFD na indeksy – Ten dokument zawiera kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego (Indeksy).

Dokument zawierający kluczowe informacje CFD na akcje – Ten dokument zawiera kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego (Akcje).

Dokument zawierający kluczowe informacje CFD na kryptowaluty – Ten dokument zawiera kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego (Kryptowaluty).

Dokument zawierający kluczowe informacje CFD na futures – Ten dokument zawiera kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego (Futures).

Podsumowanie jakości realizacji (EQSS) 2022 – Niniejsza Polityka realizacji zleceń ma zastosowanie zarówno do Klientów detalicznych, jak i profesjonalnych podczas wykonywania transakcji na instrumentach finansowych dostarczanych przez GO Markets Ltd

Oświadczenie dot. podsumowania jakości realizacji (EQSS) 2021 – Niniejsza polityka realizacji zleceń ma zastosowanie zarówno do klientów detalicznych, jak i branżowych podczas wykonywania transakcji na instrumentach finansowych, dostarczanych przez GO Markets Ltd

RTS27 Q2 2019 – Raporty RTS27 dotyczą zobowiązania do najlepszej realizacji zleceń i są publikowane w celu wykazania, w jaki sposób CIF zapewnia klientom najlepsze możliwe wyniki.

RTS27 Q3 2019 – Raporty RTS27 dotyczą zobowiązania do najlepszej realizacji zleceń i są publikowane w celu wykazania, w jaki sposób CIF zapewnia klientom najlepsze możliwe wyniki.

RTS27 Q4 2019 – Raporty RTS27 dotyczą zobowiązania do najlepszej realizacji zleceń i są publikowane w celu wykazania, w jaki sposób CIF zapewnia klientom najlepsze możliwe wyniki.

RTS27 Q1 2020 – Raporty RTS27 dotyczą zobowiązania do najlepszej realizacji zleceń i są publikowane w celu wykazania, w jaki sposób CIF zapewnia klientom najlepsze możliwe wyniki.

Sprawozdanie w sprawie ujawnień i dyscyplin rynkowych 2021 – Ujawnianie informacji zgodnie z częścią ósmą rozporządzenia europejskiego (UE) 575/2013 („Ujawnianie informacji w ramach filaru III”).

RTS27 Q2 2020 – Raporty RTS27 dotyczą zobowiązania do najlepszej realizacji zleceń i są publikowane w celu wykazania, w jaki sposób CIF zapewnia lkientom najlepsze możliwe wyniki.

RTS27 Q3 2020 – Raporty RTS27 dotyczą zobowiązania do najlepszej realizacji zleceń i są publikowane w celu wykazania, w jaki sposób CIF zapewnia lkientom najlepsze możliwe wyniki.

RTS27 Q4 2020 – Raporty RTS27 dotyczą zobowiązania do najlepszej realizacji zleceń i są publikowane w celu wykazania, w jaki sposób CIF zapewnia lkientom najlepsze możliwe wyniki.

Oświadczenie podsumowujące jakość realizacji zleceń (EQSS) 2020 – EQSS określa techniczne standardy informacji na temat identyfikacji miejsc realizacji zleceń oraz jakości realizacji w ramach zobowiązania dot. najlepszej realizacji zleceń.