Wielobankowe rozwiązanie do zarządzania płynnością GO Markets jest oferowane instytucjom i dostawcom usług finansowych, obsługującym platformę MetaTrader.

Partnerzy GO Markets będą czerpać korzyści z obszernej wiedzy zarówno na temat rynków, jak i wymagań klientów, uzyskają dostęp do wiodącej technologii handlowej, w tym terminala klienta i systemów menedżerskich MetaTrader , co przełoży się na odnoszącego sukcesy dostawcę inwestycyjnego na rynku Forex.

 

Partnerstwo White Label

Instytucje finansowe, które chcą poszerzyć zakres swoich inwestycji online, będą mogły dostosować konfigurację White Label do swoich wymagań i wyborów.

Partnerzy GO Markets odniosą korzyści z:

  • Markowej platformy MT dla klientów
  • Pomocy w tworzeniu infrastruktury front i back office
  • Zarządzani aryzykiem i kompatybilności
  • Rozwoju klienta, w tym doradztwa i materiałów marketingowych

GO Markets może stworzyć kompleksowe rozwiązanie, obejmujące pomost i płynność do istniejącej sieci MetaTrader, albo nowe rozwiązanie White Label za pośrednictwem naszej istniejącej globalnej sieci serwerów.

Zalety White Label

Uzyskanie statusu „White Label” umożliwia partnerom utrzymanie kontroli nad ich działalnością i własną bazą klientów, przy jednoczesnym korzystaniu z wiedzy specjalistycznej GO Markets. Dzięki dostępnym spółkom partnerskim partnerzy będą mogli dostosować poziomy kontroli oraz pomocy ze strony GO Markets, zarówno w zakresie konfiguracji, jak i utrzymywania. Aby uzyskać więcej informacji oraz zgłosić chęć zostania partnerem White Label, wyślij e-maila na adres support@gomarkets.eu.